Wil je graag het vak van Nagelstyliste gaan beoefenen?

Nagelstyling; een goede keuze voor een mooi en ambachtelijk vak. Je komt dan al snel terecht in een, zeker voor een nieuwkomer, bijzonder onoverzichtelijke brij aan opleidingen, trainingen en producten. Je ziet hier letterlijk door de bomen het bos niet meer.
Op deze pagina van onze website vindt je in ieder
geval naar wij hopen een handvat om goed van start te kunnen gaan met het prachtige beroep van nagelstyliste.

In Nederland (en de meeste andere landen in Europa) bestaat er geen echte mogelijkheid om een opleiding te volgen tot nagelstyliste binnen een vorm van gereguleerd en door de overheid gesubsidieerd onderwijs. Voor een opleiding ben je dus aangewezen op particulier dag- of avondonderwijs.

Als branchevereniging hebben we getracht om enige orde te scheppen in de wirwar aan opleidingsmogelijkheden. Hiervoor hebben we de zogenaamde Branche Erkend Opleider in het leven geroepen. Deze particuliere opleiders moeten allemaal aan een aantal minimale vereisten voldoen. Ook leiden zij op een dusdanige wijze op, zodat een cursist kan deelnemen aan het door Het Nagelgilde ingestelde merkonafhankelijk landelijke examen dat bij goed gevolg recht geeft op een “Branche diploma”. Je leest hier meer over op de pagina over examens.

Branche Erkende Opleiders worden door Het Nagelgilde gecontroleerd en verplichten zich om bij
onverhoopte problemen tussen de cursist (consument) en de opleider gehoor te geven aan een uitspraak van de arbitrage commissie van Het Nagelgilde. Uitgangspunt hierbij is om eerst te proberen hier samen uit te komen, lukt dit niet dan kun je bij Het Nagelgilde terecht met je klacht. Het Nagelgilde zal hoor en wederhoor toepassen en hierna een zorgvuldig afgewogen besluit nemen dat bindend is voor beide partijen.
Wil je weten wie de Branche Erkend Opleiders zijn, kijk dan op de pagina van de Branche Erkend Opleiders. Als je besluit een opleiding te gaan doen via een Branche Erkend Opleider, word dan ook lid van onze vereniging. Voor slechts € 97,50 per jaar krijg je acht keer per jaar het vakblad Nail Design Magazine thuis en je krijgt 20% korting op de examengelden, hiermee heb je je lidmaatschap er meer dan uit. Behalve de Branche Erkend Opleiders zijn er uiteraard nog veel meer opleiders, van groot naar klein.

Mocht je niet willen kiezen voor een Branche Erkend Opleider, let dan in ieder geval op de volgende punten:
Is er een duidelijk lesprogramma?
Zijn de kosten vooraf duidelijk?
Is je cursusgeld inclusief alle benodigde materialen?
Hoe wordt er geëxamineerd?
Is er in het lesprogramma voldoende aandacht voor het theoretische gedeelte van het vak?
Zijn er voldoende praktijkuren ingepland?
Heeft het bedrijf waar je de opleiding doet duidelijke algemene leveringsvoorwaarden?
Google eens op namen van de vakdocenten.
Staar je niet blind op opleiders die BTW in rekening brengen of zij die dit juist niet doen.
Zeker als je verder wilt in het vak zul je in 99 van de 100 gevallen als zelfstandige gaan werken en is de BTW evenals de kosten aftrekbaar. Dit is zelfs het geval als je besluit pas na je opleiding je eigen nagelstudio op te richten.

Bovenstaande punten kunnen je helpen bij het maken van je keuze. Laat je keuze niet alleen afhangen van de prijs van de opleiding. Maar vergelijk ook wat je ervoor terugkrijgt. Nagelstyling is een echt vak en een volwaardig ambacht. Om het vak goed te leren, zal je erg veel moeten oefenen en kost het veel tijd en energie!